Jak nejlépe zabezpečit, střežit a ochránit dům či stavbu?

13.07. 2015 13:16 | Dům a stavba

Jste-li majitelem určitého objektu, musíte se dennodenně vypořádávat s úkolem, jak svůj objekt a majetek, který se v něm nachází, efektivně zabezpečit. Podstatou zabezpečení je jak snížení rizika vzniku majetkových škod na minimum, tak bezpečnost a ochrana osob, které v objektu přebývají. Tento způsob ochrany a zabezpečení zpravidla obstarává fyzická ostraha, která využívá pokročilé elektronické a mechanické zabezpečovací systémy.

Zabezpečení domu

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha je založena na zevrubné analýze zkoumaného objektu, potažmo majetku, který se v něm nachází. Sebrané informace pak slouží k tvorbě konkrétního bezpečnostního projektu fyzické ostrahy. Ten musí obsahovat specifikace ostrahy, bezpečnostní rizika s výkonem ostrahy spojená a rovněž také možnosti řešení těchto rizik

Jako technickou ochranu budov a objektů chápeme kombinaci mechanických zábranných systémů (zabraňující vniknutí nepovolených osob do prostoru) a elektronických zabezpečovacích systémů, které mají za úkol veškerá neoprávněná vniknutí do objektu (nebo jeho prostoru) rychle a efektivně signalizovat.

Fyzická ostraha

Mechanické zábranné systémy

Mezi mechanické zábranné systémy patří zejména bezpečnostní dveře a zámky. Tyto běžné bezpečnostní ochranné prvky lze doplnit dalšími zabezpečovacími prvky pro vynikající ochranu. Ani při tomto způsobu zabezpečení, není objekt dokonale chráněn a případný narušitel bude pouze výrazně zpomalen, nikoli však zastaven.

Mechanické zábranné systémy

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy jsou tvořeny pravidla hlavní ústřednou a elektronickými komponentami. Mezi elektronické komponenty patří detektory, elektrické ploty, infračervené závory, detektory pohybu apod. Při zabezpečení konkrétních předmětů jsou pak využívány speciální detektory tlaku, otřesu nebo síly. Jako doplňkové, nikoli však zanedbatelné, jsou využívány požární systémy a kamerové systémy (CCTV), systémy, které kontrolují vstupy/odchody osob či speciální zařízení na ochranu perimetru. Jedině tak lze zajistit komplexní zabezpečení.

Elektronické zabezpečovací systémy

Perimetrická ochrana

Při zabezpečení jakýchkoli vnějších prostor se můžete plně spolehnout na tak zvanou perimetrickou ochranu.  Díky tomu lze ideálně kontrolovat přístupové cesty, hranice, dokonce i celé plochy pozemku. Perimetrická ochrana má za úkol kontrolovat kompletní prostor a v případě, že je zachycen jakýkoli narušitel ve střeženém prostoru, včasně začít jednat a narušitele odehnat.

Na základě detekce pokusu narušení chráněného prostoru lze vybrat ten nejefektivnější a nejúčinnější zásah (povolání ostrahy na místo nebo spustit konkrétní poplašný signál).

Na trhu je v současnosti široká nabídka nejrůznějších zabezpečovacích prvků pro venkovní prostory. Mezi ně patří například bezdrátový perimetry, IR závory, plotové detekční systémy, zemní detekční kabely, optické kabely nebo pokročilé detektory, které využívají CCTV.

Konkrétní využití a vhodnost bezpečnostních prvků se odvíjí od přesných podmínek a požadavků. Jednotlivé ochranné prvky jsou samostatně neúčinné a pouze při správné kombinaci s ostatním zabezpečením je možno vytvořit dokonalou ochranu, jelikož její složky se vzájemně doplňují.

Perimetrická ochrana

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany (zkratka PCO) lze definovat jako kontrolní stanoviště bezpečnostní agentury. Do PCO jsou postupně zapojována elektronická zabezpečení. Tato elektronická zabezpečení jsou monitorována proškoleným personálem bezpečnostní agentury 24 hodin denně, po celý rok. V případě narušení je pracovník okamžitě informován a může začít rychle a náležitě jednat. Díky propojení všech složek je zaručena dokonalá ochrana.

Pult centrální ochrany